Portfolio

119562977_376950236653688_14125039417534
119562977_376950236653688_14125039417534
119620474_681397332472978_55086384881664
119620474_681397332472978_55086384881664
119711885_325811508736708_36313581020559
119711885_325811508736708_36313581020559
119182498_627350821487904_68672558482851
119182498_627350821487904_68672558482851
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg
119484870_261650391952760_50268273519675
119484870_261650391952760_50268273519675
stacy1.jpg
stacy1.jpg
valoriemiller1-horz.jpg
valoriemiller1-horz.jpg
DSC09592-1.JPG
DSC09592-1.JPG
perm1.jpg
perm1.jpg
DSC09529-1.JPG
DSC09529-1.JPG
DSC09548-1.JPG
DSC09548-1.JPG
DSC09511.JPG
DSC09511.JPG
003-horz.jpg
003-horz.jpg
010-horz.jpg
010-horz.jpg
DSC09614-1.JPG
DSC09614-1.JPG
JJ.jpg
JJ.jpg
DSC09365.JPG
DSC09365.JPG
DSC09369.JPG
DSC09369.JPG
20130412_174603_1.jpg
20130412_174603_1.jpg
20130412_174506_1.jpg
20130412_174506_1.jpg
bre1-tile.jpg
bre1-tile.jpg
valoriemiller1-horz.jpg
valoriemiller1-horz.jpg
darci.jpg
darci.jpg
client1-3.jpg
client1-3.jpg
20121129_130114-horz.jpg
20121129_130114-horz.jpg
20120828_152516-horz.jpg
20120828_152516-horz.jpg
20121003_154340-vert.jpg
20121003_154340-vert.jpg
shar.jpg
shar.jpg
smooth1-tile.jpg
smooth1-tile.jpg
20130419_171353 (1)-horz.jpg
20130419_171353 (1)-horz.jpg
DSC09282.JPG
DSC09282.JPG

Hair Studio 18